• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Закупувайки продукт АГРОСИСТЕМИ ФЕРМА получавате възможност да обработвате електронно всички данни за животни:

 • Личен картон на животните

o    идентификационни номера на животното – основен номер, номер по селекция и вътрешен номер;

o    пол, порода и характеристики

o    родословие

o    етап от жизнения цикъл, група и др.

·         Отчитате и следите прехвърлянията на животните от група в група

·         Имате информация за ветеринарния картон на всяко животно

 • ü  лечения и имунопрофилактики
 • ü  използвани лекарства
 • ü  разгонвания и заплождания
 • ü  бременности, отелвания и др.

·         Следите рутинните дейности като хранене, теглене и доене

·         Отчитате получената продукция от всяко животно и нейните показатели.

·         Имате детайлни справки с всички необходими данни за животните.

Агросистеми Ферма може да се свърже с модулите:

·         Търговска Складова Система

·         Производство

·         Кантар

·         По индивидуално задание на клиента могат да се автоматизират и други процеси в животновъдството – електронно отчитане на движението на животното, управление на условията в помещенията за добитъка и др.

Подходяща е за ферми за:

 • ЕДЪР ДОБИТЪК - крави, биволи и др.
 • ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК – овце, кози…
 • По предварително задание е възможно и разработване на специализирана функционалност за ферми за свине, птици или зайци

 

Приложима е както за угоителни ферми, така и с ферми, насочени към млекопроизводството. Разликите в двата типа производство са взети под внимание при разработката на вариантите. В зависимост от типа на фермата функционалността на софтуера е различна.

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна ферма

Проследявате родословието на животното, водите личен и ветеринарен картон

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Животновъдна ферма

Подреждате колоните в справките според нуждите си, филтрирате и групирате данните по свой избор

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна Ферма

Следите разгонването на всяко животно

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Следите бременностите на всички животни

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Попълвате номенклатура с всички медикаменти, ползвани за вашите животни

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Записвате всички проведени имунопрофилактики

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Водите пълен ветеринарен картон на животните с всички поставени диагнози

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Попълвате номенклатура с породите, които отглеждате и групите животни

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Попълвате подробни данни за всяко едно новородено или закупено животно

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Софтуерът е разработен във варинти за едър и за дребен рогат добитък

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Следите и записвате данни за количеството мляко при всяко доене

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Съставяте рецепти и менюта за различните групи животни

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Следите кога с какво и колко сте хранили всяка група и всяко животно

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Записвате във ветеринарния картон резултатите от всички изследвания при бременност

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Животновъдна ферма

Записвате данни от всяко теглене на животните и следите прираста в теглото им

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME