• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Функционалност на продукт ПРОИЗВОДСТВО:

 • Организиране на производството – ежедневна работа, периодични дейности, периодично приключване, периодична себестойност
 • Въвеждане на материали за опаковане и комплектоване на продукцията, ежедневно и периодично изписване на необходимите материали, услуги и други разходи със съответни нива и права на достъп
 • Изчисляване на себестойността, като се калкулират всички вложени ресурси и направени разходи
 • Настройки на работните периоди, задаване на начални стойности
 • Комплектоване – задаване на правила за калкулация на пакетирани и комплектовани изделия
 • Създаване на макети за ежедневно и периодично изписване на материали
 • Извеждане на справки, отразяващи дейността

Полезни резултати от приложението на продукт ПРОИЗВОДСТВО:

 • Цялостен поглед върху производствения процес и своевременно вземане на решения за движение на цени и бъдещо развитие.
 • Контрол върху индивидуалните действия и отговорности на персонала – увеличаване на производителността, намаляване на кражбите.
 • Планиране на необходимите ресурси.
 • Прогнозиране на бъдещо развитие.
 • Вземане на верни управленски решения.

 

Пояснение: продукт ПРОИЗВОДСТВО е приложим съвместно с продукт ТЪРГОВСКА СИСТЕМА или е допълнение към цялостните пакети АГРОСИСТЕМИ.

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME