• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Закупувайки продукт  СКЛАДОВА СИСТЕМА получавате възможност да:

 • създавате собствена номенклатура на складовите артикули по типове, групи, подгрупи
 • заприхождавате входящи документи (стокови разписки, фактури) за покупки на семена, горива и смазочни материали, химични материали, услуги, продукция и други
 • генерирате изходящи документи (складови/стокови разписки, фактури, стокови описи към фактури, проформа фактури, оферти) за продажби или влагане на ресурси в производствената дейност - с отстъпки/надценки за артикул, клиент или сума на сделка
 • прехвърляте складови наличности между еднотипни складове, отдалечени или виртуални складови бази
 • получавате справки за реални складови наличности, движения на артикулите; вземания и задължения (по документи или контрагенти)
 • отразявате извършените плащания към доставчици, от клиенти
 • генерира се платежен документ, който се осчетоводява от счетоводител (при работа паралелно с продукт СЧЕТОВОДСТВО ПРОФЕСИОНАЛ)
 • извършвате ревизия на складовите наличности, цени
 • следите взаимоотношенията с подотчетни лица

 

Продуктът  СКЛАДОВА СИСТЕМА е подходящ за производствени предприятия и търговски обекти от различни браншове.

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска система - Склад

Следите наличностите, завеждате и изписвате материали, издавате складови документи, работите с множество складове

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска система - Склад

Създавате номенклатури с всички налични артикули

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска система - Склад

Завеждате в склада всички новозакупени артикули

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска система - Склад

Издавате складови документи с всички необходими данни в тях

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Търговска система - Склад

Прехвърляте наличности между различните складове и от склад в машина

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME