• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Закупувайки продукт АГРОСИСТЕМИ ТЕХНОЛОГИЯ-СЕБЕСТОЙНОСТ имате възможност да:

 • ·         въвеждате номенклатура на физически блокове, блокове на земеделския стопанин и парцели на земеделския стопанин
 • ·         създавате прогнозни технологични карти за отглежданите култури с всички възможни мероприятия и необходимите ресурси по норми; своеобразен агрокалендар, който да спазвате
 • ·         създавате работни технологични карти за култура на конкретен блок за съответната стопанска година
 • ·         изписвате вложените ресурси по работни технологични карти с индивидуален и ежедневен контрол или обобщено (след завършване на обработката)
 • ·         попълват се автоматично дневници на химичните обработки в актуални формуляри на ОС „Растителна защита”
 • ·         след завършване на мероприятията автоматично получавате пряка себестойност на декар за незавършено производство по култури и с аналитична информация за отделните блокове, на които се отглеждат културите
 • ·         след прибиране на продукцията автоматично получавате пряка себестойност на продукцията на килограм
 • ·         от счетоводни данни може да се добавят непреките разходи на декар, респективно на килограм в % или лева и автоматично получавате пълната себестойност на незавършено производство/продукция
 • ·         генерирате, моделирате, отпечатвате справки с включване, изключване, разместване на колони; филтриране; селектиране; групиране; подреждане по азбучен/обратен азбучен ред, възходящ/низходящ ред на избрана цифрова колона
milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Планирате обработките и необходимите ресурси, начислявате себестойност на продукцията

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Изготвяте технологична карта за производството на всяка култура

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Агрономът преразпределя и преизчислява вложените ресурси по културите и масивите

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Можете да направите и преразпределение спрямо нуждите на счетоводството

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Планирате обработките и необходимите ресурси, начислявате себестойност на продукцията

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Задавате данни на кой масив колко дка от каква култура е засята

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Попълвате номенклатура с данните за всички машини, които ползвате при обработките

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Задавате връзките между масиви по ползване и обработвани полета

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Отчитате вложените ресурси и ги изписвате от склада

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Отчитате вложените ресурси и ги изписвате от склада

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул Технология - Себестойност

Планирате обработките и необходимите ресурси, начислявате себестойност на продукцията

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME