• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

Модулът на Агронома е специализирана система за подаване, проследяване и отчитане на земеделски задачи. Помага и като навигира водача, давайки му възможност по-прецизно да обработва земята. Състои се от офис приложение, обединяващо всички данни и отделни мобилни приложения (телефони, таблети и др.), следящи извършването на определена агротехническа операция с конкретен селскостопански агрегат.

 

В Модула на Агронома можете:

 • От офиса управлявате множество мобилни приложения
 • Разполагайки с КВС можете да създавате масивите в реални граници или  „комасирано“.
 • Можете да ги очертаете ръчно, да ги срежете, да ги слеете или да изключите излишните полигони.
 •  Да импортирате очертани масиви от други системи
 •  Да очертавате чрез обкрайчване на масива с контролни точки или чрез цяла линия с обикаляне по граница на масива.
 • Имате връзка с всички други части на Агросистеми
 • Ползвате попълнени данни за масиви, машини, култури, ресурси и материали от останалите части на системата
 • Визуализират се имотите по договори за аренда и наем и собствени имоти.
 • Върху вече създадения масив можете да създадете и редактирате задачи като изберете машина, водач, прикачен инвентар и ресурси.
 • Планирате и определяте приоритет на задачите.
 • Проследявате в реално време или в по-късен период задачи.
 • Отчитате отработените декари по официално-документален начин (декарите на масива по очертания), реален ( ширината на прикачения инвентар по изминатото разстояние) или управленски начин (по преценка на отчитащия работата)
 • Експортирате shp, kml, gpx и др. файлове
 • Импортирате shp и kml файлове на масиви, КВС, допустим слой и др.
 • Имате възможност за импорт/експорт на задачи от и към голяма част от навигациите
 • Следите  сеитбооборота - задавате култури за масивите
 • Идентифицирате следите от различните машини при изпълнение на задачите
 • Имате филтър за стопански период, за работата на определена машина в определен период извършени дейности по определен масив
 • Задавате А-В линия от системата в офиса
 • Предавате задачата от мобилното устройство към навигацията на самата машина
 • Ползвате собствена номенклатура на машини и прикачен инвентар от офис частта и от останалите части на Агросистеми
 • Създавате собствени планови технологични карти
 • Имате възможност за импорт на разходи на горива от проследяващи системи
 • Имате връзка със складова система за горива и препарати за наличности
 • Имате връзка със сервизен модул (за ремонт на машините)
milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на агронома

Планирате обработките, подавате онлайн задачи, следите машините и отчитате ресурсите

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Съставяте задачи - посочвате масив, обработка, механизатор, машина, прикачен инвентар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Съставяте задачи - посочвате масив, обработка, механизатор, машина, прикачен инвентар

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Планиратенеобходимите ресурси и отчитате реално вложените ресурси

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Можете от офиса да зададете А-Б линии, по които да се движи машината

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Механизаторът вижда цялата информация за задачата чрез мобилното приложение

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500"> Модул на Агронома

Проследявате и отчитате всички подадени задачи

цена на модул от софтуера за земеделие Агросистеми
Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME