• Управлявайте лесно всички дейности

  Управлявайте лесно всички дейности

  Read more
 • Модулите, които са ви необходими

  Модулите, които са ви необходими

  Read more
 • Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Съчетание на всички видове системи за земеделие

  Read more

МОДУЛ  УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗИ

Модул  Управление и Бизнес Анализи ви дава възможност да изготвяте справки от всички части на системата и да упражнявате контрол над бизнеса си. С него подготвяте сечения и анализи на всички дейности. Този модул е част от цялостното софтуерно решение за управление на агробизнеса и се конфигурира според нуждите на клиента.

 Изключително подходящ е за фирмени структури с множество клонове, дистанционно управление или чуждестранни съдружници, инвеститори.

 

Какво е предназначението на  АГРОСИСТЕМИ УПРАВЛЕНИЕ?

·         Своевременно генерира справки и графики, видими от управителя/ собственика, за да следи реалната ситуация във фирмата.

·         Предоставя обобщена и анализирана информация за текущото състояние на бизнеса.

·         Дава възможност за сравнение на текущите резултати с прогнозни данни и резултати от предходни периоди за получаване на реална представа за състоянието и предприемане на адекватни мерки за развитие .

·         Информира с обобщени, синтезирани данни топ мениджъра/собственика, за реалната ситуация във фирмата. Чрез коректни справки и точни анализи на данните подпомага вземането на верни стратегически и  управленски решения.

 

Какви са ползите от приложението на  АГРОСИСТЕМИ УПРАВЛЕНИЕ?

 

АГРОСИСТЕМИ УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗИ предоставя всички справки, графики и сечения за анализ, успешно управление и контрол на дейността. Данните служат за вземане на тактически и стратегически мениджърски решения във връзка с бъдещото фирмено развитие. 

Модул Договори

Модул Договори

Помага за обработката на договори, имоти, арендодатели, документи; начислява рента и следи за изплащането й. Генерира документи за държавната администрация.

Модул на Агронома

Модул на Агронома

Графична система за обработваните масиви (офис приложение и мобилни устройства). Служи за планиране на обработки, онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачи.

Модул технология - себестойност

Модул технология - себестойност

Модул за планиране и отчитане на обработките и вложените ресурси, пробраната продукцията и себестойността ѝ.

Търговска система - Склад

Търговска система - Склад

Професионална търговско-складова система. Покупки, продажби, вътрешни действия, наличности. Фактуриране, плащане, др. документи

Модул Счетоводство

Модул Счетоводство

Професионална система за обработка на счетоводни документи. Фактуриране, ДДС, ДМА ...

Модул Производство

Модул Производство

система за планиране, проследяване и управление на производството на стоки от земеделска продукция - брашно, фуражи, семена и други продукти

 Модул Сервиз-машинопарк

Модул Сервиз-машинопарк

система за проследяване на дейностите, свързани с ползването и поддръжката на селскостопанските машини

Модул Кантар

Модул Кантар

система за електронно отчитане на входящи и изходящи тегления на продукция, материали, стоки за рента или животни

Модул Ферма

Модул Ферма

система за управление на процесите в животновъдна ферма

Модул Управление и Бизнес анализи

Модул Управление и Бизнес анализи

С този модул получавате верни справки и точни анализи на цялата информация за вашата дейност.

Модул Земеделска Карта

Модул Земеделска Карта

Графична система за очертаване и визуализация на имотите и масивите с цялата информация за тях, подготовка на очертания на масиви за обработка

Модул Матрикс

Модул Матрикс

Модул Матрикс е задължителен основен модул на Агросистеми. Той свързва останалите модули в единна система.

Free Joomla! template by L.THEME